Projects

Mūsu piedāvātie risinājumi.

BizBiz – interaktīva attālinatās lekciju, videokonferenču apmācības sistēma.

MicKa – metadatu sistēma. Paredzēta telpisko datu, telpisko datu servisu un dokumeentu metadtu uzturēšnai un apmaiņai. Sitēma datu apmaiņai izmanto izmantojot indistrijas standartu Open Geospatial Consortium (OGC) Catalogue Services for Web (CSW) standartu. Atbalsta lietotāju definētu metadatu forfilu izveidi un uzturēšanu, uztur ISO 19115, ISO 19119, Dublin Core standartus un to INSPIRE metadatu profilus.

Running projects

SDI4Apps – Uptake of open geographic information through innovative services based on linked data

FATIMA